in

Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen (10 oktober 1861-13 mei 1930) werd geboren in Store Frøen, in de buurt van Oslo. Zijn vader, een welvarende advocaat, was een religieus man met een duidelijke opvatting van persoonlijke plicht en moreel principe; zijn moeder was een sterke, atletische vrouw die haar kinderen kennis liet maken met het buitenleven en hen aanmoedigde om fysieke vaardigheden te ontwikkelen.

En Nansen’s atletische bekwaamheid was het bewijs van het grootste belang voor zijn carrière. Hij werd een expert in schaatsen, tuimelen en zwemmen, maar het was zijn expertise in skiën die zo’n grote rol in zijn leven zou spelen. Niet massaal gebouwd, Nansen was lang, soepel, sterk, hard.

Hij bezat het fysieke uithoudingsvermogen om vijftig mijl per dag te skiën en de psychologische zelfredzaamheid om lange reizen te maken, met een minimum aan uitrusting en alleen zijn hond als gezelschap.

Fridtjof Nansen jeugd

Op school blonk Nansen uit in de wetenschappen en in tekenen en besloot hij in 1881, toen hij de Universiteit van Oslo binnenkwam, tot hoofdvak in de zoölogie. In de volgende vijftien jaar verenigde hij zijn atletisch vermogen, zijn wetenschappelijke interesses, zijn verlangen naar avontuur en zelfs zijn talent voor het tekenen van een reeks schitterende prestaties die hem internationale faam brachten.

In 1882 verscheepte hij op de sealer Viking naar de oostkust van Groenland. Tijdens deze reis van vier en een halve maand maakte de wetenschapper in hem waarnemingen over zeehonden en beren, die hij jaren later bijwerkt en in een boek verandert; maar op hetzelfde moment raakte de avonturier in vervoering door deze wereld van zee en ijs.

Verkrijgende de post van zoölogische curator in het Bergen Museum later dat jaar bracht Nansen de volgende zes jaar door in intensieve wetenschappelijke studie, waarbij zijn werk werd onderbroken door bezoeken aan enkele van de grote laboratoria op het continent en eens door een buitengewone tocht door Noorwegen van Bergen naar Oslo en terug op ski’s. In 1888 verdedigde hij met succes zijn proefschrift over het centrale zenuwstelsel van bepaalde lagere vertebraten voor het doctoraat aan de Universiteit van Oslo.

Fridtjof Nansen Groenland

Lange tijd had Nansen een plan ontwikkeld om Groenland over te steken, waarvan het land nog nooit was verkend. Hij besloot over te steken van het onbewoonde oosten naar het bewoonde westen; met andere woorden, als zijn partij eenmaal aan land was gezet, zou er geen terugtocht kunnen zijn.

In 1926, toen hij zijn filosofie uitlegde aan de studenten in St. Andrews in zijn rectorale rede, zei Nansen dat een lijn van terugtrekking uit een voorgestelde actie een valstrik was, dat men zijn boten achter zich moest laten branden, zodat er geen andere keus is dan te gaan vooruit.

Het gezelschap van zes overleefde temperaturen van -45 ° C, klom tot 9000 voet boven de zeespiegel, onderging het gevaarlijke ijs, uitputting en ontbering om aan de westkust te verschijnen begin oktober 1888 na een reis van ongeveer twee maanden, met zich meebrengt belangrijke informatie over het interieur.

In de volgende vier jaar diende Nansen als curator van het Zootomical Institute aan de Universiteit van Oslo, publiceerde verschillende artikelen, twee boeken, The First Crossing of Greenland (1890) en Eskimo Life (1891), en plande een wetenschappelijk en verkennend uitstapje naar de Noordpool.

Terwijl hij zijn plan baseerde op de revolutionaire theorie dat een stroming het poolijs van oost naar west droeg, plaatste Nansen zijn schip, de Fram [Forward], een enorm sterk en listig ontworpen schip, op 22 september 1893 in het ijspak van Siberië, van waaruit het vijfendertig maanden later op 13 augustus 1896 tevoorschijn kwam, in open water bij Spitsbergen. Nansen was niet aan boord.

Fridtjof Nansen Schipper

Zich ervan bewust dat het schip de Noordpool niet zou passeren, hadden Nansen en een metgezel, met rantsoenen van dertig dagen voor achtentwintig honden, drie sleeën, twee kajaks en honderddaags rantsoen voor zichzelf, in maart 1895 uiteengezet op een 400-mijls streepje naar de pool. In drieëntwintig dagen reisden ze 140 mijl over oceanen van getrommeld ijs en kwamen dichter bij de pool dan ooit tevoren.

Terugkerend, maakten ze hun weg naar het zuidwesten naar Franz Josef Land, overwinterden daar in 1895-1896, begonnen in mei weer naar het zuiden, bereikten Vardo, Noorwegen, dezelfde dag bereikte de Fram het open water en werden herenigd op 21 augustus in Tromsø .

De reis was een groot avontuur, maar het was ook een wetenschappelijke expeditie, de Fram diende als een oceanografisch-meteorologisch-biologisch laboratorium. Na een studie hoogleraarschap aan de Universiteit van Oslo na 1897, publiceerde Nansen zes volumes van wetenschappelijke waarnemingen gedaan tussen 1893 en 1896. Vervolgens voortgezet om baanbrekend werk te maken in oceanisch onderzoek, werd hij benoemd tot hoogleraar oceanografie in 1908.

Fridtjof Nansen onafhankelijkheid

Nansen onderbrak zijn onderzoek in 1905 om de onafhankelijkheid van Noorwegen uit Zweden aan te sporen en, na de ontbinding van de Unie, diende als minister van zijn land tot Groot-Brittannië tot mei 1908. In de komende jaren leidde hij verschillende oceanografische expedities naar de poolgebieden, maar toen de wereld eenmaal in 1914 in oorlog was gedompeld en de verkenning werd stopgezet, raakte hij steeds meer geïnteresseerd in internationale politieke aangelegenheden.

Gedurende bijna een jaar in 1917-1918, als hoofd van een Noorse delegatie in Washington, D.C., onderhandelde Nansen tot een overeenkomst voor een versoepeling van de geallieerde blokkade om zendingen van essentieel voedsel mogelijk te maken. In 1919 werd hij president van de Noorse Unie voor de Volkenbond en op de Vredesconferentie in Parijs was hij een invloedrijke lobbyist voor de goedkeuring van het Verbond van de Liga en voor erkenning van de rechten van kleine naties. Van 1920 tot zijn dood was hij een afgevaardigde naar de League from Norway.

In het voorjaar van 1920 vroeg de Volkenbond Nansen om de taak op zich te nemen van repatrianten van krijgsgevangenen, waarvan velen in Rusland werden vastgehouden. Verhuizen met zijn gebruikelijke vrijmoedigheid en vindingrijkheid, en ondanks beperkte fondsen, repatrieerde Nansen 450.000 gevangenen in de komende anderhalf jaar.

Fridtjof Nansen Rode Kruis

In juni 1921 stelde de Raad van de Liga, gesteund door het Internationale Rode Kruis en andere organisaties, zijn Hoge Commissie voor Vluchtelingen in en vroeg Nansen het te beheren. Voor de staatloze vluchtelingen onder zijn hoede vond Nansen het «Nansen-paspoort» uit, een identificatiedocument dat uiteindelijk werd herkend door 52 regeringen.

In het negenjarige leven van dit Bureau, diende Nansen honderdduizenden vluchtelingen – Russisch, Turks, Armeens, Assyrisch, Assyro-Chaldeeuws – gebruikmakend van de methoden die klassiek zouden worden: vrijheidsberoving, repatriëring, rehabilitatie, hervestiging, emigratie , integratie.

Het Rode Kruis in 1921 vroeg Nansen om nog een derde humanitaire taak op zich te nemen, namelijk om hulp te verlenen aan miljoenen Russen die omkwamen bij de hongersnood van 1921-1922. Hulp voor Rusland, toen verdacht in de ogen van de meeste westerse naties, was moeilijk te verzamelen, maar Nansen voerde zijn taak met ontzagwekkende energie voort. Uiteindelijk verzamelde en verdeelde hij voldoende voorraden om een ​​duizelingwekkend aantal mensen te redden, met een gemiddelde van 7.000.000 tot 22.000.000.

Fridtjof Nansen vluchteling

In 1922 probeerde Nansen op verzoek van de Griekse regering en met goedkeuring van de Volkenbond het probleem op te lossen van de Griekse vluchtelingen die in hun geboortegrond uit hun huizen in Klein-Azië stroomden, nadat het Griekse leger was verslagen door de Turken. Nansen organiseerde een uitwisseling van ongeveer 1.250.000 Grieken die op Turkse bodem leven voor ongeveer 500.000 Turken die in Griekenland wonen, met gepaste vrijwaring en voorzieningen om hen de kans te geven op een nieuwe start in het leven.

Nansen’s vijfde grote humanitaire inspanning, op uitnodiging van de Liga in 1925, was om de restanten van het Armeense volk voor uitsterven te behoeden. Hij stelde een politiek, industrieel en financieel plan op voor het creëren van een nationaal huis voor de Armeniërs in Erivan.

Zij voorafschaduwde wat de Raad voor Technische Ondersteuning van de Verenigde Naties en de Internationale Bank voor Ontwikkeling en Wederopbouw in de periode na de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan. De Liga slaagde er niet in het plan uit te voeren, maar het Nansen International Office for Refugeeslater vestigde er zo’n 10.000 in Erivan en 40.000 in Syrië en Libanon.

Nansen stierf op 13 mei 1930 en werd begraven op 17 mei, de dag van de grondwet van Noorwegen.

Bibliografie Fridtjof Nansen

 • Christensen, Christian A.R., Fridtjof Nansen: A Life in the Service of Science and Humanity. Genève, Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de VN, 1961.
 • Høyer, Liv Nansen, Nansen: A Family Portrait, vertaald uit het Noors door Maurice Michael. New York, Longmans, Green, 1957.
 • Innes, Kathleen E., The Story of Nansen en de League of Nations. Londen, Friends Peace Committee, 1931.
 • Lange, Halvard, «Nestekjaerlighet er realpolitikk: Fridtjof Nansen en internasjonal solidaritet i handling», met een Engelstalige samenvatting. Nansen Memorial Lecture. Oslo, Universitetsforlaget, 1967.
 • Adventure and Other Papers. Londen, L. & V. Woolf, 1927.
 • Armenië en het Nabije Oosten. Londen, Allen & Unwin, 1928 (Gjennem Armenië, Oslo, Dybwad, 1927.)
 • Utgitt av Steinar Kjaerheim. 5 delen: 1882-1895; 1896-1905; 1906-1918; 1919-1925; 1926-1930. Oslo, Universitetsforlaget, 1961-1971.
 • Eskimo Life, vertaald door William Archer. Londen, Longmans, Green, 1893. (Eskimoliv, Oslo, Aschehoug, 1891.)
 • Farthest North: Het record zijn van een reis van verkenning van het schip «Fram», 1893-1896, en van een vijftien maanden durende slee-reis door Dr. Nansen en Lt. Johansen. 2 delen. New York, Harper, 1897. (Fram over Polhavet: Den norske polarfaerd, 1893-1896. 2 delen Oslo, Aschehoug, 1897.)
 • Nansen, Fridtjof, The First Crossing of Greenland, vertaald door Hubert M. Gepp. Londen, Longmans, Groen, 1890. (På ski over Grønland, Oslo, Aschehoug, 1890.)
 • Nansens røst: Artikler og taler. 3 delen. Oslo, Dybwad, 1944.
 • The Norwegian North Polar Expedition, 1893-1896: Scientific Results. 6 delen. Londen, Longmans, groen, 1900-1906.
 • Rusland en vrede. London, Allen & Unwin, 1923. («Russland og freden.» 12 artikler i Tidens Tegn, 1923.)
 • Fridtjof, Verker. Revidert utgave ved Marit Greve og Odd Nansen. Oslo, Aschehoug, 1961.
 • Noel-Baker, Philip, «Nansen’s Place in History.» Nansen Memorial Lecture. Oslo, Universitetsforlaget, 1962.
 • Ristelhueber, René, La Double Aventure de Fridtjof Nansen: Explorateur et philanthrope. Montreal, Éd. Variétés, 1945.
 • Schou, augustus, «Fra Wergeland til Nansen: Internasjonalismens idé i Norge», met een Engelstalige samenvatting. Nansen Memorial Lecture. Oslo, Universitetsforlaget, 1964.
 • Shackleton, Edward, Nansen: The Explorer. Londen, Witherby, 1959.
 • Sørensen, Jon, The Saga of Fridtjof Nansen, vertaald uit het Noors door J.B.C. Watkins. New York, Norton, 1932. Bevat een bibliografie.
 • Vogt, Per, Fridtjof Nansen: Explorer, Scientist, Humanitarian. Oslo, Dreyers Forlag, 1961.
 • Van Nobellezingen, Vrede 1901-1925, redacteur Frederick W. Haberman, Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1972

Deze autobiografie / biografie is geschreven ten tijde van de prijs en werd voor het eerst gepubliceerd in de boekenreeks Les Prix Nobel. Het werd later uitgegeven en opnieuw gepubliceerd in Nobel Lectures. Om dit document te citeren, vermeld altijd de bron zoals hierboven getoond.

Fridtjof Nansen

Geef een reactie

Geschiedenis

Geschreven door Geschiedenis

Als geschiedenis student wil ik graag mijn kennis delen op een hip platform zoals Blog Nederland!

[g1_socials_user user="101" icon_size="28" icon_color="text"]
Angststoornis

Angststoornis

Chrysanten

Chrysanten